ByArena kan bli varmet opp av datasenter

Hvis Bergen bestemmer seg for å legge en ByArena til Kokstad, kan ByArenaen bli en del av bærekraftig byutvikling og sirkulærøkonomi i praksis.

(Text only in Norwegian)
Tomten på Kokstad som kan brukes til en ByArena, ligger svært gunstig til når det gjelder samordning av energiforbruk og produksjon. Det er tilstrekkelig tilgang på nok elektrisk kraft i området med mange tilførselsveier som er nødvendig for et datasenter. Dette gjør området godt egnet for et datasenter som del av energikretsløpet på Kokstad. Varmen datasenteret avgir kan brukes inn i en ByArena for å varme den opp.

Interessert i å delta i møtet om ByArena hos Bergen Næringsråd?

– Dette er en utmerket måte å få til sirkulærøkonomi og delingsøkonomi. Andre steder i landet er man alt i gang med planlegging for datasentre hvor varmen gjenbrukes og går inn som en del av en smart områdeløsning for energi. Vi mener dette vil kunne være av stor nytteverdi for et samfunnsprosjekt som en ByArena. Et slikt prosjekt kan bli et fyrtårn for smart og bærekraftig byutvikling, sier Tore Mong i GreenByte. GreenByte er BKKs, Hordaland fylkeskommunes og Invest in Bergens felles satsing for å tilrettelegge for datasenterutbygging i Bergensregionen.

 

 

Fremtidig næringsutvikling

Det er en rask og rivende utvikling innen datasenterutbygging. Skal verden bli så digital som man tror, vil det bli behov for mange nye datasentre i relativt nær fremtid. Det er økende interesse for å forsyne disse globale datasentrene med fornybar energi og for å inngå som del av et bærekraftig energikretsløp.

– Vi ser at Equinor nå går over til skybasert lagring og inngår avtaler med Microsoft som skal bygge to sentre for Equinor i Norge. Et annet eksempel er de store bilprodusentene som har behov for mye regnekapasitet og er på jakt etter såkalte High Performance Computing-sentre (HPC) for å kunne utføre store regneoperasjoner. Etter hvert som større og større deler av næringslivet digitaliseres, vil behovet for å lagre data på en god måte med sikker, grønn og billig kraftforsyning øke, påpeker Mong.

I følge Mong er det nettopp her Norge, med høy andel av fornybar energi og sikker kraftleveranse, har et konkurransefortrinn vi må evne å realisere. Det er også et fortrinn at Norge og Vestlandet allerede er et høyt digitalisert, elektrifisert og et trygt samfunn.

– Vi tror det ligger muligheter for nye næringer innen datasenterutviklingen. Derfor er det riktig for regionen å henge med i det som nå skjer. Datasenter er så mye mer enn mining av kryptovaluta og tilhørende støyutfordringer fra vifter for luftavkjøling. Dette vil over de neste årene bli erstattet med vannbaserte kjøleløsninger. Vi tror det ligger nye bærekraftige arbeidsplasser og muligheter innen leverandør- og servicenæringen knyttet til å tilrettelegge for fremtidige bærekraftige datasentre, sier Vidar Totland i Invest in Bergen.